Aktivitetsbaserade kontor

— Det finns flera vinster med det allt mer populära aktivitetsbaserade kontoret. På MER har vi 20 år lång erfarenhet av att utveckla fria och effektiva kontorsformer.

Aktivitetsbaserade arbetssätt

Vad är ett aktivitetsbaserat kontor?

Den kortaste beskrivningen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt är att man helt enkelt jobbar där hjärnan är och inte där skrivbordet står. Arbetssättet och dess kontorstyp bygger på att man inte har egna fasta platser.

 

 

 

Ett aktivitetsbaserat kontor är oftast uppdelat i olika zoner: en aktiv zon, en mellanzon och en lugn zon. Den som arbetar där väljer plats beroende på sina behov för stunden. I den lugna zonen arbetar man tyst och ostört. I mellanzonen sitter man tillsammans med sina kollegor på liknande sätt som i ett öppet kontorslandskap. I den aktiva ytan möts man för diskussioner, arbete i grupp eller enskilt.

Aktivitetsbaserade arbetssätt

En friare och mer flexibel arbetsplats

Vinsterna med ett aktivitetsbaserat arbetssätt är många. Den största är kanske att det finns arbetsplatser anpassade för de olika aktiviteter som ingår i jobbet. Dessutom löser det störningsproblematiken som finns i de öppna kontorslandskapen.

De flesta upplever också en ökad trivsel, kreativitet och kunskapsöverföring eftersom man möter sina kollegor oftare och i flera olika situationer.

Ett strategiskt verktyg i verksamheten

Ett aktivitetsbaserat kontor är mer effektivt än ett traditionellt öppet kontorslandskap. Som organisation skapas exempelvis en flexibilitet och kan snabbt möta förändringarna som råder på dagens arbetsmarknad. Man får plats med fler arbetsplatser på mindre yta och det är lätt för organisationen att skala upp eller ner verksamheten vid behov, inte nog så viktigt med tanke på de ökande hyrorna i storstäderna. Detta arbetssätt är ett utmärkt redskap för att styra verksamheten åt rätt håll.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt passar alla företag där samverkan, kommunikation och kunskapsutbyte är viktigt. Ett typiskt företag som har mycket att vinna är verksamheter där man jobbar projekt- och teamrelaterat, där möten och interaktivitet mellan medarbetarna är stående inslag i vardagen.

Aktivitetsbaserade arbetssätt