Aktivitetsbaserat hos Försäkringskassan

— På MER har vi 20 år lång erfarenhet av att utveckla fria och effektiva kontorsformer. Hos Försäkringskassan har vi skapat en miljö som ska främja detta arbetssätt.

Aktivitetsbaserat hos Försäkringskassan

Vad är ett aktivitetsbaserat kontor?

Den kortaste beskrivningen av ett aktivitetsbaserat arbetssätt är att man helt enkelt jobbar där hjärnan är och inte där skrivbordet står. Arbetssättet och dess kontorstyp bygger på att man inte har egna fasta platser.

Ett aktivitetsbaserat kontor är oftast uppdelat i olika zoner: en aktiv zon, en mellanzon och en lugn zon. Den som arbetar där väljer plats beroende på sina behov för stunden. I den lugna zonen arbetar man tyst och ostört. I mellanzonen sitter man tillsammans med sina kollegor på liknande sätt som ett i öppet kontorslandskap. I den aktiva ytan möts man för diskussioner, arbete i grupp eller enskilt, oftast i en kaféliknande miljö.

Aktivitetsbaserat hos Försäkringskassan

Huset vid Telefonplan erbjöd unika möjligheter med sina stora ytor och stora fönster. Då man inte har en fast plats att gå till har man ändå en egen hemvist. Där finns den personliga förvaringen, olika typer av mötesrum och projektbord samt olika zoner för aktivt eller koncentrerat arbete. Eftersom huset består av flera vingar har det funnits naturliga avgränsningar. Ett nytillskott till huset är resursrummen som ligger som en avskiljare mellan korridoren och storrummen.

Den lugna zonen är oftast placerad mellan resursrummen och fasaden. En aktivare del med projektbord och mindre mötesbord ligger närmare korridoren och de nya kaffestationerna- Kafé Kassan. Husets unika korridorer är placerade utmed husets innergårdar, och är tänkta att även kunna användas för gående möten.

 

Aktivitetsbaserat hos Försäkringskassan

När alla inte har fasta platser skapas utrymme för gemensamma ytor som kan användas av alla. Här har vi skapat två olika utrymmen: en för komtemplation och vila- Trädgården – och en för aktivitet och gemenskap – Studion. Hit kan man komma med sin laptop och jobba i hammocken en stund, eller ha ett möte på löpbandet med sin kollega. En arbetsplats är inte bara det skrivbord man jobbar vid. Hela huset är för hela människan. Förutom hemvisten och de gemensamma ytorna finns även en gemensam våning för paus och måltider med två takterrasser samt ett gym i bottenvåningen. Kafé Kassan, som ligger utspridda över våningsplanen nära hemvisterna, är tänkta som mötesplatser där olika avdelningar kan mötas över en kopp kaffe.

Aktivitetsbaserat hos Försäkringskassan
Aktivitetsbaserat hos Försäkringskassan
Aktivitetsbaserat hos Försäkringskassan
Aktivitetsbaserat hos Försäkringskassan

 ”Det är skillnad på att veta sin plats, och att välja sin plats.”
Forskningen visar att trivseln ökar när man får möjlighet att välja arbetsmiljö för dagen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om aktivitetsbaserade kontor och om vad MER har gjort för Försäkringskassan?
Vi håller gärna ett frukostseminarium hos er och berättar om vårt arbete. Eller kanske vill ni komma till oss så berättar vi mer.

Välkommen att höra av er!
Kontakta vår VD Cecilia Bejdén för mer information.
cecilia.bejden@mer.se