Aktivitetsbaserat hos Folksam

MER projektleder ett pilotprojekt hos Folksam på Södermalm i Stockholm där vi anpassar arbetssättet till en aktivitetsbaserad arbetsplats.

Folksam9

Traditionellt sett har medarbetare i den här typen av verksamheter suttit i egna kontor, men nu väljer alltså Folksam att ta steget mot en större verksamhetsförändring. I höstens pilot förändrade man inte bara kontorslandskapet utan även sättet att arbeta och kommunicera.

Läs om vad medarbetarna tycker om det nya arbetssättet i Folksams egen tidning.

Även tidningen Citymark har skrivit om ökad valfrihet och att ta steget mot aktivitetsbaserat arbetssätt där de intervjuat både medarbetare och MERs Anna-Lena Mårtensson Gillberg.

 

Grunden läggs för framtida kontorslösningar

Piloten, som i första steget berörde HR-avdelningen, lägger grunden för en utvärdering för framtida kontorslösningar. Folksam har redan nu valt att utvidga piloten under 2013 med en avdelning med systemutvecklare samt en avdelning med IT-arkitekter.

Aktuellt Folksam 3

Anna-Lena Mårtensson under en föreläsning om aktivitetsbaserade kontor.

Projektet innebär både arkitektuppdrag samt verksamhetsutveckling och förändringshandledning, bland annat i form av workshops med medarbetare och ledning. Anna-Lena Mårtensson, verksamhetskonsult på MER är ansvarig för genomförandet till aktivitetsbaserat kontor.

Folksam3