Hur gör arkitekten sitt eget kontor?

— ”Vi ville skapa glädje, känslan av att allt är möjligt och en plats som raderar definitioner och klassiska begrepp.” arkitekt Niklas Larsén

Konceptet är nyckeln

- Vi vill jobba som vi lär och lade ribban högt för vårt eget kontor, säger Niklas Larsén, ansvarig arkitekt för förändringen av MERs lokaler. Hans roll var att utveckla förstudiens idé till färdigt koncept, med varumärkesbyggande arkitektur och lösningar för kontorets arbetssätt.
Niklas gjorde en beläggningsstudie och jämförde kontorets mest attraktiva ytor, med de ytor där folk faktiskt tillbringade mest tid. Det fanns mycket att förbättra, och många olika lösningar att testa.

VBK web artikelserie 2- Hur gör arkitekten sitt eget kontor?

Puls i centrum

Steg två i projektets process ska lösa de utmaningar som förstudien formulerat, men på MERs hemmaplan fanns det svängrum att pröva olika okonventionella lösningar. Inget var hugget i sten. Ett kontorslab började ta form, där besökare skulle få uppleva hur exempelvis ljud, ljus och färg påverkade olika typer av arbetsplatser. Niklas började med att skapa en central yta med mycket puls mitt i lokalen och lugnare platser i periferin, en vanlig princip för aktivitetsbaserade kontor. Men för att skapa rörelse och möten, fortsatte han sedan att sprida förvaring och material på olika platser och plan i lokalen: Textilier, ritningar, färgkartor, prover på träslag och sten…

Inspirerande shopping

- Inspirationskällan var stormarknadens planogram. Tänk livsmedelsbutik, där du rör dig i ett noga planerat mönster från frukten till mejerikylen till chipspåsarna. Tänk dig sedan tillbaka till arkitektkontoret, där du går runt och fyller en varukorg med materialprover. På vägen diskuterar du korgens innehåll med dem du träffar, säger Niklas.

- Vi ska förflytta oss i lokalen och visa oss för varandra, inte bara sitta still. Ett aktivitetsbaserat kontor behöver också lugna ytor, där det utan skyltar och uppmaningar ter sig naturligt att sänka rösten.

VBK web artikelserie 2- Hur gör arkitekten sitt eget kontor?
VBK web artikelserie 2- Hur gör arkitekten sitt eget kontor?
VBK web artikelserie 2- Hur gör arkitekten sitt eget kontor?

Speglar ersatte utsikt

- Är det helt tabu att bygga ett rum framför utsikten över Riddarfjärden och Stadshuset? tänkte Niklas när han brottades med problemet att skapa ett nytt, ostört rum mitt i kontoret. Lösningen var först att rita in en spegelvägg som reflekterade utsikten, innan han placerade en rejäl arbetskub framför fönstren, med en invändig akustiklösning av ljudabsorberande papper. I teorin gav detta tre tysta arbetsplatser mitt i lokalen och bibehållen utsikten (med spegelvänt Stadshus). Nu skulle konceptet omsättas i ritningar och projektering.

VBK web artikelserie 2- Hur gör arkitekten sitt eget kontor?