Arkitekter

— Vi vill bli fler

Arkitekter

Vi söker arkitekter och inredningsarkitekter på alla nivåer som med utgångspunkt i arkitekturen vill vara med och utveckla svenska och internationella företag. Är du intresserad av att vara med och bidra till både vårt och våra kunders resultat? Skicka din ansökan till jobba@mer.se

Om MER

Varumärkesbyggande arkitektur har blivit en självklar del av det moderna företagets identitet. Det leder till bättre affärer och bättre verksamhet. MER är ett ledande arkitekt- och konsultföretag som har specialiserat sig på att hjälpa svenska och internationella företag och fastighetsägare att skapa konceptuellt starka miljöer med effektivare och mer lönsamma arbetsplatser. Med den målsättningen har vi under 20 år utvecklat och förändrat kontor, fastigheter, hotell och handelsplatser.