Konsten i vårt kontor

— Varför har vi konst på kontoret?

Därför att konst inspirerar till annat skapande och kreativa problemlösningar, inte minst inom arkitektur. Genom ett samarbete med Åmells Konsthandel har arbetsmiljön i MERs Kontorslab berikats med både bildkonst och skulpturer.

- Vi är glada över samarbete kring konst med MER, säger Kerstin Lord på Åmells som handlar med och hyr ut konst.
Konsten hos MER är hämtade ur konsthandelns samling, som är en av Sveriges största privata konstsamlingar med ett stort utbud av skandinavisk konst.
- Vi väljer ut konst för varje unikt projekt. På MER visas ett brett spektra av verk som speglar bredden på Åmells samling, säger Kerstin Lord.

Konstnärerna som visas hos MER ingår alla i det konstnärliga kanot och har visats i utställningssammanhang i Sverige och internationellt. De är representerade på olika museer och institutioner och har haft offentliga uppdrag.
Vill du titta in på kontoret för att studera verken närmare, är du välkommen att ringa Johanna 08 – 658 79 00.

Se även www.amells.com

Konsten i vårt kontor

Matthias van Arkel (född 1967)

Matthias, som med sina taktila verk fört traditionen från den abstrakta expressionismen vidare till tredimensionalitet, är på MER representerad med ett av sina typiska verk i platinasilkongummi.

Konsten i vårt kontor

Sirious Namazi

Här ser vi verket Utan titel (fönster) från 2002.

Konsten i vårt kontor
Konsten i vårt kontor

Marie Andersson (född 1962)

Hon experimenterar med bilden och fotografiet, som en iscensatt tolkning av omvärlden i tid och rum, här med verken Antichamrera (2003) och Hus II (2009).

Konsten i vårt kontor

Anders Widoffs (född 1953)

Anders Widoffs betydelse för svenskt konstliv kan inte nog poängteras, den nyfikne alkemisten som tolkat in sin samtid genom allt från fotorealism till färgfragment. Han är representerad på MER med ett av sina typiska 80-tals verk, delar av triptyken Crosslegged figure. 

Konsten i vårt kontor

David Svensson (född 1973)

En konstnär som inbjuder rummet och arkitekturen till ett samspel med konstverken. Rummet och objekten blir varandras komplement. Här med den fantastiskt vackra glasskulpturen Black tear.

Konsten i vårt kontor

Gert Marcus (1914 – 2008)

Rena klassiska skulptur tar upp volym i rummet. Bilden visar Från cylindern till gränslinjen, en skulptur i 6 delar varav en cylinder ingår bland verken hos MER.

Konsten i vårt kontor

Annika von Hausswolff (född 1967)

En konstnär med närmast ikonisk status som varit banbrytande inom det iscensatta konstfotografiet, här med verket A Moment of Triumphfrån sent 1990-tal. 

Konsten i vårt kontor
Konsten i vårt kontor

Sirous Namazi (född 1970)

Sirious använder sig ofta av minimalismens estetik och är en i dag mycket aktuell konstnär, här med verket Moduls

Mogens Lohmans (1918 – 1995)

Konstruktivism var stilbildande under 1950-1960-talet och är fortfarande högst relevant. Här med verket F.R.V.