Nyheter

Allt blir VR

MER_Logo_Ensam_Grå_CMYK

Från och med årsskiftet kan samtliga av arkitektkontoret MERs projekt att presenteras i virtual reality. Därmed blir MER ett av de första arkitektkontoren i världen som utnyttjar den nya tekniken genomgående.

- Vi har alltid en ambition att vara branschledande. Inte bara när det kommer till design och utformning av miljöer, utan även när det gäller teknik och kundupplevelse. Sedan några år har vi använt MERs Kontorslab för att utveckla nya produkter och idéer, vilket uppskattats både av medarbetare och uppdragsgivare. Med hjälp av VR tar vi konceptutveckling till en helt ny nivå och under projektets gång låter vi våra kunder vara delaktiga i arbetet, säger Niklas Larsén, arkitekt och ansvarig för kreativ utveckling på MER.

Virtual Reality som koncept innebär att en användare interagerar med en digital värld. Med hjälp av ett VR-headset kopplat till en dator eller mobiltelefon går det att uppleva en miljö ur alla tänkbara vinklar. Även om de grundläggande idéerna bakom VR funnits länge är det först senaste åren som utvecklingen på både hård- och mjukvarusidan kommit så pass långt att tekniken går att tillämpa praktiskt. För arkitekter är tekniken revolutionerande.

- Som arkitekter arbetar vi ständigt med att skapa förståelse och med hjälp av VR kan vi ännu tydligare förmedla vår vision, säger Niklas Larsén.