Nyheter

Dynasafe till Kista Science Tower

1

Internationella säkerhetsföretaget Dynasafe Group flyttar sitt svenska huvudkontor till nya lokaler och ger MER uppdraget att inreda kontoret i Kista Science Tower.

Dynasafe bidrar till en säkrare värld genom att oskadliggöra vapen, sprängämnen och andra farliga ämnen.

 
32