Nyheter

Grattis Netlight!

netlight

Konsultbolaget Netlight är Sveriges bästa arbetsgivare. Det visar undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare som genomförts av employer branding-företaget Universum. I undersökningen får företagens egna medarbetare betygsätta sin arbetsgivare utifrån kriterierna intern identitet, nöjdhet och vilja att rekommendera sin arbetsgivare, samt lojalitet.

MER har arbetat med Netlight sedan 2011 och utformat en arbetsmiljö som speglar företagets identitet och stödjer organisationens verksamhet. Arbetsplatsen uppmuntrar till möten, sammankomster och är idag ett säljverktyg för verksamheten både vid rekrytering och affärer. Samtidigt har det varit viktigt att skapa ett kontor som speglar en kreativ företagskultur.

- Kontoret är ett strategiskt verktyg som påverkar en organisations identitet, kultur, arbetssätt och flexibilitet. För framgångsrika företag är det tydligt att ett väl utvecklat kontor ger bättre verksamhet och nöjdare medarbetare. Arbetsmiljö är en färskvara. Att upprätthålla ett väl fungerande kontor förutsätter ett kontinuerligt arbete. Just nu arbetar vi med att vidareutveckla miljön ytterligare med ambitionen att skapa en ännu bättre arbetsplats säger Jonas Adolfsson, arkitekt på MER.