Nyheter

Hej Erik!

Erik_Lundvall

MER fortsätter att växa och nu är det dags att hälsa inredningsarkitekten Erik Lundvall välkommen. Tidigare har Erik jobbat på Ljusrum och kommer senast från Scheiwiller Svensson arkitektkontor. Erik är särskilt intresserad av specialsnickerier och konstruktion i den skalan.

- Efterfrågan inom alla våra tjänsteområden är stor och Erik är det senaste tillskottet till vårt team. Vi har under 2015 tillsatt ett flertal nyckelpositioner och räknar med fortsatt stark tillväxt under 2016.