Nyheter

Hej Filippa!

Filippa 012

MER fortsätter att växa och vi är glada att hälsa vår nya kollega Filippa Lundberg välkommen. Filippa kommer att ta över som kontorsansvarig efter Johanna Ahlberg, som framöver kommer att ha rollen som projektkoordinator.

-          MER är i en expansiv fas, och Filippa är det senaste tillskottet till vårt team. Vi har under senaste halvåret tillsatt ett flertal nyckelpositioner och håller för närvarande på att rekrytera både arkitekter och projektledare, säger Cecilia Bejdén, vd på MER.