Nyheter

Julgåva till Econef

Econef_5

MER och systerföretaget ETTELVA stödjer Econef som bygger ett barncenter för föräldralösa barn i Tanzania. Vår gemensamma julgåva kommer därför än en gång att gå till insamlingsstiftelsen Econef Sverige. Vi hoppas på det sättet att drömmen om ett nytt barncenter snart ska kunna förverkligas!

– Barnhemsbygget är mycket intressant, både arkitektoniskt och ur hållbarhetsperspektiv. Med tekniskt okomplicerade och resurssnåla installationer för sanitet och energi har man lyckats göra stor nytta. Dessutom används lokal arbetskraft samt traditionella byggnadstekniker och material, och den välfungerande organisationen växer organiskt. Econef är ett superfint exempel på hållbarhet ur både ekologisk-, ekonomisk- och socialt perspektiv, säger ETTELVAs VD Anders Lindh.

- Hållbar arkitektur rör mer än kvalitet och materialval. Det handlar även om sammanhang och ansvar, och projekt som adresserar mer än en utmaning är alltid spännande. Econefs vision om ett självförsörjande och i stort sett underhållsfritt barncenter är därför väldigt intressant, säger Cecilia Bejdén, vd på MER.

Det nya barncentret är ritat för Econef är ritat av Asante och LÖ&V med stöd från Arkitekter utan gränser och kommer att tillhandahålla 30 sovplatser och skola för 100 barn. Econef står för Education in HIV/Aids Care for Orphans and Nutritious Environment Foundation och är en oberoende, ickestatlig organisation i norra Tanzania.

– När vi påbörjade arbetet med innertak och sisal poles visste vi inte om arbetet skulle bli tvunget att pausas efter det. Vi visste vad som skulle göras- rörsystem, dörrar och fönster, men inte hur vi skulle få råd med det. Nyligen fick vi det utomordentligt glädjande beskedet att ETTELVA/MER skänker 100.000 kronor som en julgåva till Econef. Detta innebär att vi kan anlägga rörsystem samt sätta in dörrar och fönster i de fyra huskropparna. Vi är så klart oerhört tacksamma och glada över att ETTELVA/MER har valt att skänka sin julgåva till Econef. Det känns väldigt fint att de tror så mycket på projektet, säger Charlotte Lindqvist, grundare Econef Sverige.

- När vi på MER hörde talas om projektet var det direkt självklart att vi ville vara delaktiga. I vår dagliga verksamhet utformar vi hållbara miljöer för människor att vistas, utvecklas och må bra i. Att bidra till Econef och visionen att skapa ett barncenter känns som en naturlig förlängning av detta. Vi är glada och stolta över att vi med vår julgåva kan vara delaktiga i att färdigställa barncentret, säger Cecilia Bejdén.

– Det är väldigt roligt för oss på ETTELVA att få vara med och hjälpa till med detta fantastiska projekt. Vi på ETTELVA skapar arkitektur med omtanke om människan, och även om vi inte ritar på barnhemmet själva är det jätteviktigt för oss att följa projektet. Barnhemsbygget är en fin symbol för ETTELVAs företagsvision Vi bygger omtanke i en föränderlig värld, säger Anders Lindh.

 

Tackkort_MERETTELVA