Nyheter

MER hjälper Autoliv

autoliv

Autoliv AB är med över 50 000 anställda och verksamhet i ett 30-tal länder ett av världens största företag inom fordonssäkerhet. I samband med Autolivs lednings flytt till nya lokaler i World Trade Center i Stockholm fick MER förtroendet att ansvara inredning av det nya kontoret.