Nyheter

MER i media

Nexus-bok-1

När Nexus samlokaliserade i Ericssons gamla lokaler på Telefonplan fick MER uppdraget att ansvara för inredningskoncept och flyttsamordning. Nu uppmärksammas Nexus kontor i designboken Custom Made Offices som berättar om världens 35 mest spännande arbetsplatser. Boken, som redogör för olika trender inom arkitektur och kopplingen till företagsidentitet, beskriver bland annat Nexus unika designkoncept, flexibiliteten och den arkitektoniska kopplingen till företagskulturen.

Läs mer.