Nyheter

MER utformar Arbetsförmedlingen

MER_Logo_Ensam_Grå_CMYK

- Genom vår kunskap i arkitektur, verksamhetsutveckling och projektledning ser vi fram emot att säkerställa att Arbetsförmedlingen får en arbetsplats som är anpassad efter verksamheten och där organisationen får möjlighet att utvecklas, säger Cecilia Bejdén, vd på MER.

Flytten till det nya kontoret, som ska stå färdigt 2019, är ett led i Arbetsförmedlingens förnyelseresa och ett centralt steg i arbetet med att uppfylla organisationens vision.

I och med flytten till Solna kommer Arbetsförmedlingen att lämna sitt nuvarande kontor i Stockholm city. Den nya kontorsfastigheten går under namnet Grow och är ritad av Tham & Videgård Arkitekter. Arbetsförmedlingen kommer att hyra cirka 18 000 kvadratmeter och blir därmed dess största hyresgäst.

- Kontoret är ett strategiskt verktyg som påverkar en organisations identitet, kultur, arbetssätt och flexibilitet. För framgångsrika organisationer är det tydligt att ett väl utvecklat kontor ger bättre verksamhet och nöjdare medarbetare. Att få möjlighet att arbeta med Arbetsförmedlingen, en organisation som är en central del av vårt samhälle och som rör och berör de flesta svenskar är otroligt stimulerande och bekräftar vår kompetens på området, säger Cecilia Bejdén.