Nyheter

MER vann Diligentia

Bild-nyhet-2

MER har vunnit uppdraget att utveckla Diligentias huvudkontor på Jakobsbergsgatan 22. Förändringen ska öka sammanhållningen mellan olika enheter och skapa gemenskap i ett företag med ett tydligt varumärke.

Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare, med verksamhet främst i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.