Nyheter

Sport Hotels i Kista

Sport hotel vy från E4an

MER har tillsammans med systerföretaget ETTELVA ritat förslag på en byggnad i Kista som innehåller hotell med 220 rum och 150 bostäder samt sportanläggning med fokus på tennis. Förslaget rymmer också konferenslokaler, butiker och kontor.

Hotell, bostäder och kontor kommer att rymmas i en hög byggnad på 42 våningar. De första våningarna utgörs av en sportanläggningen som kommer utgöras av ca 10 400 m2 BTA med huvudinriktning på tennis. Även lokaler för bordtennis, squash, innebandy, handboll, boxning och dans ingår i planerna.

Förslaget har en bruttoarea på 40 500 kvm och upptar en markyta av 23 00 0 kvm i norra delen av Kista. Syftet med projektet är att med spännande arkitektur skapa nya mötesplatser och attraktioner i Kista och bidra till utvecklingen av Kista Science City.  Ärendet kommer upp i Exploateringsnämnden den 19 februari 2015.

Uppdragsgivare är Sport Hotels of Sweden som ägs av Index International AB, SSM och Executive Invest Stockholm AB.

Läs mer om projektet i Fastighetssverige och Stockholm & Projekt.

2

 

 

Sport hotel gatuperspektiv