Nyheter

Unionen får nytt kontor

Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund för tjänstemän, och medlemsantalet har under de senaste åren ökat kraftigt, något som också ställer nya krav på kontorets utformning. Mot bakgrund av detta har Unionen beslutat att renovera kontoret på Olof Palmes Gata 17 med ambitionen att skapa mer effektiva och ändamålsenliga ytor.

MER har fått i uppdrag att modernisera Unionens stockholmskontor och att ta fram en aktivitetsbaserad, identitetsstärkande och väl fungerande kontorsmiljö som speglar organisationens verksamhet, kultur och värderingar. Uppdraget omfattar analys och strategi, arkitektur, projektledning samt change management.