Nyheter

Uppdrag för Karolinska Institutet

Nyhet_KI02

MER har fått det spännande uppdraget för Karolinska Institutet att driva processen med att analysera nya arbetsformer som kommer att bidra till både effektivare och mer funktionell kontorsutformning.

Uppdraget omfattar 1500 anställda vid Karolinska Institutet som inom två år kommer att flytta till Biomedicums helt nya moderna lokaler.

Foton från Aula Medica, Wingårdh Arkitektkontor.

 

Nyhet_KI01