Arctic

Arctic 060

Arctic

—  I samband med Arctic Securities flytt till Biblioteksgatan fick MER i uppdrag att utforma kontorets inredningsarkitektur, göra möbelinköp, projektleda flytt och leverans av ny inredning.

Arctic 085

Fakta

  • TJÄNSTER

    Arkitektur, projektledning, flytt, upphandling, leverans och inköp

  • MEDARBETARE

    20