Folksam

Folksam1

—I ett omfattande pilotprojekt har MER anpassat Folksam till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, samtidigt som en ny designmanual tagits fram för Folksam, KPA Pension och Förenade Liv.

Folksam9

Fakta

 • UPPDRAG

  Att anpassa Folksam till ett aktivitetsbaserat arbetssätt, samt skapa en designmanual för varumärkena Folksam, KPA Pension och Förenade Liv.

 • TJÄNSTER

  MER hjälpte till med Analys, strategi och utveckling; Arkitektur; Change Management och Projektledning.

 • ARBETSPLATSER

  55 + 120

 • TOTAL AREA

  725 kvm + 1 450 kvm

 • ÅR

  2012-2013