Vasakronan Telefonplan

mer - vasakronan - 1

—MER genomför en omfattande ombyggnad i Vasakronans historiska fastighet vid Telefonplan, som vid årsskiftet  2013-2014 gav plats åt bland annat Försäkringskassans nya huvudkontor.

mer - vasakronan - 2

Fakta

 • UPPDRAG

  Att hyresgästanpassa Vasakronans historiska kontorsfastighet vid Telefonplan i Stockholm.

 • TJÄNSTER

  MER hjälper till med Analys, strategi och utveckling.

 • ARBETSPLATSER

  1 300 enbart hos Försäkringskassan.

 • TOTAL AREA

  35 000 kvm, varav 24 000 kvm är Försäkringskassans.