Sneak peak: GT30 tar form

Sneak peak: GT30 tar form

Fastigheten Repslagaren 29 (på Grev Turegatan 30) genomgår just nu en omfattande renovering. I samband med att fastighetens tekniska installationer behövde bytas ut passade fastighetsägaren AFA även på att göra en mer genomgripande genomgång. Tillsammans med en projektgrupp bestående av specialister från olika områden fick MER uppdraget att omprofilera fastigheten och ge den en ny kontemporär identitet. Fastigheten kommer efter renoveringen att förutom kontor även innefatta restaurang, konferensdel, café och en cowork space. MER har uppdraget som konceptarkitekt och ansvarar för att ta fram en identitet för hela fastigheten som ska göra den mer attraktiv. Tillsammans med en reklambyrå togs en identitet fram baserad i husets 60-70-talskaraktär men med en modern framtoning.

Under sommaren har rivning påbörjats. Inflyttning beräknas ske under 2016.

Läs mer här.