MERs Kontors ABC

— Vilken kontorstyp är bäst? Vilket arbetssätt är bäst? MER hjälper dig!

CELLKONTOR

Alla sitter i eget rum. Den vanligaste formen av kontor i Sverige.

+
Främjar koncentrationsarbete
Egen sfär
Vet var jag ska gå
Vet var en person sitter

-
Svårt att få överblick och samverka spontant
Gynnar inte gruppkänsla
Lätt att var och en skapar sina egna rutiner

Passar bäst för:
Verksamheter med stort behov av fokusering samt låg grad av samverkan och litet behov av kontinuerlig informationsöverföring

MERs Kontors ABC
MERs Kontors ABC

ÖPPET KONTOR

Alla har en egen, fast arbetsplats i ett öppet kontorslandskap.

+
Bra för samverkan i mindre grupperingar
Vet var jag ska gå
Vet var en person sitter
Sitter ”alltid” intill samma personer

-
Sitter ”alltid” intill samma personer
Störningsproblematik
Svårt att skapa lösningar för olika behov
Svårt att få plats för önskade funktioner

Passar bäst till:
Verksamheter med fasta, mindre grupperingar inom vilka det finns behov av samverkan och kontinuerlig informationsöverföring.

FLEXKONTOR

Individen har inte en egen, fast arbetsplats. Kontoret kan se ut som ett öppet kontor eller ha cellkontor.

+
Frihet att välja arbetsplats efter behov
Rättvist
Socialt, bredare nätverk
Flexibelt
Ordning och reda / struktur
Minskad mängd förvaring

-
Stor omställning sedan enkelt att arbeta i
Förberedelser i organisation

Passar bäst för:
Verksamheter där många inte finns på plats samtidigt, tex där man har konsulter som mest sitter ute hos kund.

MERs Kontors ABC
MERs Kontors ABC

AKTIVITETSBASERAD ARBETSPLATS

En vidareutveckling av flexkontoret och bygger på att individen inte har en egen arbetsplats, men man drar nytta av detta genom att skapa tystare och mer aktiva ytor och funktioner för olika behov kopplade till den aktuella verksamheten.  Arbetssättet är mer än en kontorslösning då det även behöver omfatta ett ledarskap och tekniklösningar som främjar rörlighet och eget ansvarstagande.

+
Frihet att välja arbetsplats efter behov, enkelt skapa ”ljudzoner”
Större valmöjlighet och variation
Rättvist Socialt , bredare nätverk
Dynamik / energi
Stöttar information/kommunikation/lärande i större grupp
Färre subgrupper (vi/de)
Snabb introduktion av nya
Flexibelt Ordning och reda / struktur
Minskad mängd förvaring

-
Stor omställning
Förberedelser i organisation

Passar bäst för:
Verksamheter med varierande grupperingar med behov av samverkan och informationsöverföring i olika konstellationer men som även har behov av fokus. Enklare skapa vinna-vinna lösningar.

Aktivitetsbaserat hos Försäkringskassan

Försäkringskassan valde nyligen aktivitetsbaserat kontor vilket MER fick uppdraget att utforma.

Det blev ett av Sveriges största aktivitetsbaserade kontor.
Läs mer http://mer.se/aktivitetsbaserat-hos-forsakringskassan/

Se Försäkringskassans kontor och arbetssätt i Vetenskapens Värld,
ett inslag om arbetsmiljö i öppna kontorslandskap.
http://mer.se/mer-i-media/

 

Något för dig? Kontakta oss!
Cecilia Bejdén, VD Tel. 0708-65 87 78