Tre tips för ett lyckat förändringsprojekt

— Är du ansvarig för utvecklingen av din arbetsplats? Här är tre tips på hur du drivet ett lyckat förändringsprojekt.

1. Förstudien

Genom att analysera behov, varumärke och affärsutmaningar har du möjlighet att formulera en tydlig strategi för projektet. I förstudien definieras omfattning, budget och tidplan. Förstudiearbetet är direkt avgörande för att resultatet ska bli lyckat och att ni i slutändan får den lösning som passar er bäst

2. Förankring

Förankring är centralt för ett lyckat förändringsprojekt. Utan en gemensam målbild riskerar arbetet att bli spretigt, ineffektivt och – i värsta fall – ta dig längre ifrån målet. Säkerställ att alla är med på tåget genom att vara noga med att förklara vad projektet syftar till och på vilket sätt de berörda kan vara delaktiga i förändringsarbetet.

3. Teknik

Tänk på att säkerställa att ni har rätt tekniska lösningar. Få saker ger upphov till så mycket frustration som när teknik inte fungerar. Den är ju där för att hjälpa oss och inte tvärt om. Teknik fungerar som bäst när den är intuitiv och är en integrerad del av verksamheten. Det finns många alternativ, så avsätt tid för att nog utvärdera vilken lösning som passar bäst för er.

MER Academy erbjuder kurser för dig som vill bli bättre chef i det aktivitetsbaserade kontoret. Kontakta oss om du är intresserad av en skräddarsydd utbildning anpassad för din organisation.

Läs gärna mer om våra kurser på mer.se/mer-academy

Tre tips