Miljöer som främjar kreativitet, samarbete och lönsamhet

— MER är ett arkitekt- och konsultföretag som hjälper företag och fastighetsägare att skapa roligare, effektivare och mer lönsamma miljöer.

Vad vi gör

Om oss

Vi har över 20 års erfarenhet av att förändra arbetsplatser med hjälp av varumärkesbyggande arkitektur, lönsamhetsorienterad analys och djup förståelse för det praktiska och logistiska. Oavsett om du är ute efter att förändra ditt kontor eller inställd på att förbättra ert arbetssätt kan vi hjälpa er.

Det unika med MER är vår breda kompetens. Hos oss arbetar ett passionerat gäng arkitekter, projektledare, strateger och verksamhetsutvecklare. Tillsammans bildar vi ett team som ser till helhetsbilden av din kontorsförändring. Du kan låta oss ta ett helhetsgrepp på ditt projekt, eller använda våra tjänster individuellt.

MER är en del av en koncern som jobbar med arkitektur, stadsbyggnad och inredning. Förutom MER ingår även ETTELVA Arkitekter och Stadsutveckling. Tillsammans är vi en grupp på drygt 100 medarbetare.

Vad vi gör

Arkitektur

På MER anser vi att arkitektur ska förtydliga och förstärka kundens varumärke. Detta gör vi framgångsrikt för allt ifrån mode- och IT-bolag till myndigheter och banker. Vi sätter en stolthet i att lyfta fram vår uppdragsgivares identitet, inte vår egen.

Dessutom är det avgörande för oss att vår design alltid utgår från de praktiska behoven i ett projekt. Målsättningen är att skapa ett kontor som inte bara ser fantastiskt ut, utan även har förmågan att lyfta verksamheten i form av trivsel och effektivitet. Det är först när arkitekturen har förbättrat din arbetssituation som vi vet att vi har lyckats.

Vad vi gör

Change Management

Att genomföra en kontorsförändring innebär många utmaningar för en organisation. Detta oavsett om det handlar om en flytt till ett nytt kontor eller ett nytt arbetssätt i ett befintligt kontor.

På MER arbetar ett team av erfarna konsulter med att hjälpa företag med just denna känsliga förändringsprocess. Vårt mål är att alla medarbetare ska förstå fördelarna med förändringen och känna styrka och glädje i sin nya arbetssituation. Genom exempelvis utbildningar och workshops underlättar och stöttar MER projektet under förändringsprocessen.

Analys, strategi och utveckling

MER arbetar varumärkesbyggande och stödjer kunderna i val av kontorsläge, lokal och arbetssätt. Med ett team bestående av arkitekter såväl som projektledare och verksamhetsutvecklare kan vi leverera en lösning med helhetsbilden i åtanke.

Utformningen av ett modernt kontor rör inte bara inredning, teknik och rumsliga kvalitéer. Lika viktigt är att investeringen ger en bra avkastning genom att vara ett starkt stöd för verksamheten. Initialt ska en mängd frågeställningar få sitt svar: Ska ni arbeta aktivitetsbaserat eller traditionellt? Ska ni spara yta eller expandera? Hur använder man kontoret i ett varumärkesbyggande perspektiv? Hur ökas effektiviteten?

MER lägger stor vikt vid att analysera våra kunders behov på ett genomarbetat och underbyggt sätt. Därefter arbetar vi nära våra uppdragsgivare för att tydligt definiera en strategi gällande behov, affärsmål, utmaningar och värderingar. MER skapar effektiva kontor som utvecklar er organisation och får verksamheten att växa.

Fakta

  • Startår

    1986

  • Medarbetare

    ca. 35

  • Projekt

    ca 2 000

Vad vi gör

Projektledning

Oavsett vad du har för behov kan våra erfarna projektledare leda dig från idé till färdigställt kontor. På MER är vi vana vid att jobba nära och personligt med våra kunder. Ibland teamar vi ihop oss med uppdragsgivarens egen projektledare. Andra gånger kliver vi in och tar hela ansvaret för projektets genomförande. Med hjälp av vårt stora kontaktnät kan vi lösa alla situationer som kan uppkomma i projekt.

Att göra rätt saker i rätt ordning är avgörande för en framgångsrik kontorsförändring. Att arbeta aktivt med projektledning handlar om mer än att hålla koll på tidplaner, budgetar och kalkyler. För oss handlar projektledning i första hand om att få alla inblandade att lyfta blicken och se helheten. När alla arbetar mot en gemensam målbild är det lättare att undvika problem som försenar, fördyrar och förfular slutresultatet.

Vad vi gör

Inköp

Kontorsprojekt innebär ofta en investering i ny inredning. På MER är vi vana vid att realisera arkitektens vision och projektets målsättning. Vi har förmånliga avtal med världens ledande möbelproducenter och ett brett kontaktnät av specialiserade snickerier. Och viktigast av allt: som inköpare står vi helt fria – vi är inte bundna till någon särskild leverantör och favoriserar aldrig en producent över en annan. Det viktigaste för oss är att tillgodose kundens önskemål.

Flytt

Den praktiska logistiken kring en kontorsflytt är ofta större än vad man tror. Hyresavtal ska sägas upp. Det befintliga möblemanget ska flyttas eller kasseras. Serviceavtal som städning ska ses över och förnyas. Och hur gör vi med kaffemaskinen? MER tar hand om allt som rör er kontorsflytt. Genom att vara med tidigt i processen kan vi ordna en flytt som är inte bara är kostnadseffektiv, utan även sker utan onödiga uppehåll i verksamheten.

Vad vi gör
Vad vi gör

Visualisering

Att föreställa sig hur slutresultatet ser ut i verkligheten kan vara svårt utifrån en CAD-ritning. För att underlätta för arkitekten att kommunicera med kund och se till att man delar samma vision skapar MER ofta en 3D-visualisering. Detta är ytterligare en av våra kompetenser som är en del i processen av din förändring.

Vad vi gör