Vår VDs sommarord

Vår VDs sommarord

Det går framåt på MER. Det har varit ett händelserikt 2012 liksom första halvan av 2013. Vi har inte bara växt när det gäller antal medarbetare utan även när det gäller storleken på våra projekt. Marknaden har tagit fart när det gäller aktivitetsbaserade arbetssätt, vilket gagnar MER som sedan i mitten av 90-talet, både internt och gentemot våra kunder, arbetat med den frågan. Vi har haft ett spann av kunder med medarbetare från 20-1 300 personer, där vi haft förtroendet att både få utveckla arbetssätt och arkitektur på kontoret. Båda viktiga konkurrensfördelar på en global och nationell marknad som blir allt tuffare.

MER har blivit ett av Sveriges ledande konsult- och arkitektföretag. Nyckeln till vår framgång är våra medarbetare och det faktum att vi bygger hållbara kontor som ligger i framkant. Ett arbete som kräver samverkan, idérikedom, engagemang och kompetens. All den kompetensen besitter vi på MER och det syns i våra projekt.

Vår fortsatta utmaning blir att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. Och fortsätta jobba med kunder som tillsammans med oss vill vara med och skapa framtidens arbetsplats. Vi kommer att arbeta strategiskt för att öka våra marknadsandelar av kontorsprojekt i Stockholmsregionen samtidigt som vi finslipar våra arbetsprocesser och vårdar vår kultur vilka i kombination utgör en av MERs starkaste konkurrensfördelar.

Vi vill att du ska känna den starka framåtanda som vi idag känner på MER. MER ska bli mer synliga i branschen och detta är något som ligger högt upp på vår agenda, ett arbete som vår nya hemsida som lanserades under våren är en viktig pusselbit i. Det handlar inte bara om att våra kunder ska se och känna igen oss på marknaden, utan även att våra nuvarande och nya medarbetare vill se en aktiv och synlig arbetsgivare.

Håll utkik efter nya aktiviteter under hösten och håll dig uppdaterad på kontorsområdet med hjälp av vår Facebooksida.

Jag hoppas vi syns i höst.


Glad sommar önskar vännerna på MER!

Cecilia Bejdén,
vd