Teknik och arbetssätt hänger ihop.

VBK web artikelserie 3- Teknik och arbetssätt hänger ihop.

Projekteringen samordnar

- Utvecklingen av det aktivitetsbaserade kontoret går hand i hand med de den mobila datortekniken, säger arkitekt Ola Hermansson, och förklarar:
För det första behövs inte bokhyllor och skåp för papper och pärmar när kontorsarbetet blivit digitalt. En molntjänst ersätter arkiven.
För det andra ger wifi och mobila datorer dig frihet att ta med verktyg och arkiv vart som helst i lokalen. Eller utanför.
Teknik och arbetssätt är två av flera delprojekt som ska samordnas och dokumenteras i detalj vid projekteringen. I detta steg produceras alla handlingar och ritningar som ska vara underlag för inköp, ombyggnad och flytt. Faktum är att en stor del av arkitekternas arbete läggs på projekteringen.

Mångfald ger frihet

Projekteringen av MERs ombyggnad lyfte intressanta frågor inom delprojektet teknik. Hur blir medarbetarna mobila, när de flesta behöver jobba vid stora skärmar som ger plats åt CAD-ritningar och excel-ark? Svaret blev en mångfald av lösningar. Stationära datorer vid varje arbetsplats och mobila enheter av flera slag.

- Friheten att själv välja verktyg och arbetsplats är central i aktivitetsbaserade kontor, säger Ola.
Den tid är borta då IT-avdelningen var en bromskloss som dikterade en och samma lösning för alla. Fördelarna med valfrihet är större.

- Ju mer vi underlättar arbetet, desto mer effektivitet och kvalitet får vi tillbaka från medarbetarna.

Säkerställer kvalitet

Men ett närmast klassiskt problem återstod. Vad gör man med ekonomiavdelningen som fortfarande måste ha sina pärmar till bokföringen? MERs controller flyttade ur sina bokhyllor och fick istället en stor, låsbar väska på hjul till sina pärmar. Nu har han samma frihet att välja arbetsplats som övriga medarbetare.

- Alla ska med. Att ha två arbetssätt parallellt kan vara demoraliserande när man vill främja en gemensam kultur i kontoret, säger Ola.
Projekteringen säkerställer att problem, som exempelvis bokföringspärmar, inte faller mellan stolarna och måste lösas senare, under ombyggnad eller inflyttning.

- Det blir sämre och kostar mer. När vi får upp problem tidigt i projektet har vi alla möjligheter att skapa den bästa lösningen.

VBK web artikelserie 3- Teknik och arbetssätt hänger ihop.