MER utformar Linköpings Universitet

Linköpings universitet tecknar avtal med arkitekt- och konsultföretaget MER för utveckling av universitetets inomhusmiljöer. I avtalet ligger bland annat att utforma Studenthuset i Campus Valla.

– Vikten av strategisk utformning av inomhusmiljöer blir tydligare för allt fler. Genom vår kunskap i arkitektur och projektledning ser vi fram emot att säkerställa att Linköpings universitet får verksamhetsanpassade miljöer där studenter, medarbetare och universitetet som helhet får möjlighet att utvecklas, säger Cecilia Bejdén, vd på MER.

 

Linköpings universitet är med 27 000 studenter, 4000 medarbetare och campus i Linköping, Norrköping och Stockholm ett av Sveriges största universitet. Förutom kontinuerlig utveckling av inomhusmiljöerna står lärosätet nu inför större förändringar i samband med att det nybyggda Studenthuset i Campus Valla tas i bruk. Den nya fastigheten, som ska stå färdig under 2019, är ett av flera utvecklingsprojekt på campusområdet.

 

– Arkitektur kan aktivt användas för att påverka en organisations identitet, kultur, arbetssätt och flexibilitet. Att få möjlighet att arbeta med Linköpings Universitet, ett lärosäte som står för utveckling och kunnande och är en central del av vårt samhälle, är otroligt stimulerande och bekräftar vår kompetens på området, säger Cecilia Bejdén.