Ansvar med omtanke.

Som arkitekter och rådgivande konsulter vid formgivning av inomhusmiljöer har vi ett ansvar. Vi utvecklar hållbara miljöer där både människor och företag ska må bra och kunna växa, med så liten miljöpåverkan som möjligt.

MER bedriver ett aktivt och strukturerat hållbarhetsarbete som innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vår ambition är att driva kunskapsutvecklingen hos oss själva, våra kunder och i branschen som helhet.

På MER vill vi påverka framtiden genom att vara engagerade både som enskilda individer och som organisation. Vårt hållbarhetsarbete vilar på vår värdegrund; engagemang, mod, utveckling, kreativitet, omtänksamhet.


Så arbetar vi

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av våra processer och omfattar både våra projekt och vår egen verksamhet. Riktningen på vårt arbete utgår ifrån Sveriges miljömål och FN:s globala mål till 2030 och vi utforskar ständigt nya sätt att bidra till en mer hållbar värld.

I våra uppdrag tar vi tidigt upp frågor om hållbarhet så att de blir en självklar och prioriterad del av projekten. Vi identifierar de utmaningar och möjligheter som finns ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom kreativa lösningar, cirkulära flöden och formgivning med återbruk skapar vi unika och hållbara miljöer.

Omtänksamhet om varandra och vår omvärld är en naturlig del i hur vi arbetar och är gentemot varandra. Vi vill inspirera till förändring och ställer krav på våra samarbetspartners och leverantörers hållbarhetsarbete. Tillsammans har vi en starkare röst och större möjlighet att påverka!

Ladda gärna ner vår hållbarhetsmanual här! MER Hållbarhetsmanual