Om MER

Vi får insidan att räknas

Arbetssätt, arbetsmiljöer och behov förändras hela tiden. MER Arkitekter skapar miljöer och arbetssätt som lever över tid, kan förändras över tid och ger mer än vad det kostar.

 

Med de insikterna som utgångspunkt har vi specialiserat oss på att hjälpa svenska och internationella företag, organisationer och fastighetsägare att skapa identitetsstarka, hållbara och lönsamma inomhusmiljöer.

Vårt tjänsteutbud omfattar analys/strategi/utveckling, projektledning, arkitektur, VR, visualisering, arbetsplatsstrategi, förändringsledning, inköp av inredning och flyttsamordning – allt under ett och samma tak. På det sättet blir beslutsvägarna snabba och informationskanalerna okomplicerade.

Våra affärsområden är kontor, handelsplatser, digital arkitektur, fastighetsutveckling, läromiljöer, hotell & restaurang samt retail.

MER Arkitekter grundades 1986, har ca 30 medarbetare och drivs av VD-duon Venke Osnes och Niklas Larsén.

MER Arkitekter ingår i företagsgruppen Arkvision Nordic. Med totalt 120 medarbetare är Arkvision Nordic en ledande aktör inom arkitektur, inredningsarkitektur, digital arkitektur, landskap och stadsutveckling.

 

AFFÄRSOMRÅDEN

Kontor
Handelsplatser
Hotell & restaurang
Fastighetsutveckling
Digital arkitektur
Retail

Våra tjänster

Allt under samma tak.

Analys, strategi och utveckling

Det börjar med vad, var, när och hur.

Läs mer

Arkitektur

Arkitektur som leder till bättre affärer och bättre verksamhet.

Läs mer

Projektledning

Effektiv styrning från start till mål.

Läs mer

Förändringsledning

Många vill ha förändring. Inte alla vill förändras.

Läs mer

Inköp

Det behöver inte kosta att ligga på topp.

Läs mer

Flytt

Var sak har sin tid och sin plats.

Läs mer

Visualisering & VR

En bild säger mer än tusen ord.

Läs mer

Hållbarhet

Reparera, uppdatera och tänk om!

Läs mer

Vår process

Vi har en plan för ditt projekt.

Vid förändringsprojekt betyder struktur och planering allt för resultatet. Därför har vi en process som steg för steg stöder alla viktiga beslut under projektets gång.

Vart och ett av de fem stegen slutar i en avstämningspunkt, där vi tillsammans fattar beslut om nästa steg.

Vår process för förändringsledning går hand i hand med den generella och mer om just den kan ni läsa om här

 

1. Analys

Genom att metodiskt analysera och identifiera behov, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter lägger vi grunden för ett lyckat projekt. Vi lär känna er som kund, er kultur och identitet samt era mål och visioner. Tillsammans formulerar vi en strategi för hur vi ska ta projektet hela vägen i mål och vad det får kosta. För att säkerställa att vi har samsyn i alla delar sammanfattas analysen i en Projekt- och Designbrief som ni godkänner innan vi går vidare till nästa steg.

2. Idé

Nu omsätts analysen till arkitektur och design. Vi tar fram koncept som med moodboards, skisser och illustrationer ger en övergripande idé om hur era lokaler kan se ut och fungera. När ni känner er nöjda med inriktningen och vi har stämt av en ungefärlig kostnadsbild för inredningen är vi redo att gå vidare till nästa steg.

3. Detaljering

Konceptidéerna detaljeras nu till konkreta inredningsförslag som samordnas med alla berörda parter. Ofta är det många tankar som ska stötas och blötas så förslagen brukar genomgå några uppdateringar innan allt känns helt rätt. När vi kommit så långt tar vi fram underlag till eventuellt byggprojekt och detaljerade handlingar för att ta in offerter för inredningen. När alla detaljer och kostnader är godkända av er går vi vidare till nästa steg.

4. Genomförande

Parallellt med att eventuellt byggprojekt färdigställs beställs nu all inredning och levereras när lokalerna står redo. Vi tar fram monteringsanvisningar och andra arbetshandlingar som kan behövas vid leverans. Och när allt är på plats hjälper vi till med slutbesiktning för att säkerställa att allt levererats som det beställts. Vill ni kan vi sköta både inköp av inredning samt all logistik kring flytt, återbruk/rekonditionering/upcycling, leveranser, montering och ansvarsfull avveckling.

5. Uppföljning

När ni tar lokalerna i bruk ser vi till att ni får all den dokumentation ni behöver för att kunna förvalta ert nya hem på ett hållbart sätt. Vi säkerställer att alla projektmål är uppfyllda och stämmer av om det finns några behov till justeringar. Efter ungefär ett halvår, när ni boat in er lite mer, brukar det vara lämpligt med en uppföljning för att se om något behöver anpassas eller utvecklas vidare.

MER Hållbarhet

Ansvar med omtanke.

Som arkitekter och rådgivande konsulter vid formgivning av inomhusmiljöer har vi ett ansvar. Vi utvecklar hållbara miljöer där både människor och företag ska må bra och kunna växa, med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

 

MER bedriver ett aktivt och strukturerat hållbarhetsarbete som innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vår ambition är att driva kunskapsutvecklingen hos oss själva, våra kunder och i branschen som helhet.

På MER vill vi påverka framtiden genom att vara engagerade både som enskilda individer och som organisation. Vårt hållbarhetsarbete vilar på vår värdegrund; engagemang, mod, utveckling, kreativitet, omtänksamhet.


Så arbetar vi

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av våra processer och omfattar både våra projekt och vår egen verksamhet. Riktningen på vårt arbete utgår ifrån Sveriges miljömål och FN:s globala mål till 2030 och vi utforskar ständigt nya sätt att bidra till en mer hållbar värld.

I våra uppdrag tar vi tidigt upp frågor om hållbarhet så att de blir en självklar och prioriterad del av projekten. Vi identifierar de utmaningar och möjligheter som finns ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom kreativa lösningar, cirkulära flöden och formgivning med återbruk skapar vi unika och hållbara miljöer.

Omtänksamhet om varandra och vår omvärld är en naturlig del i hur vi arbetar och är gentemot varandra. Vi vill inspirera till förändring och ställer krav på våra samarbetspartners och leverantörers hållbarhetsarbete. Tillsammans har vi en starkare röst och större möjlighet att påverka!