Om MER

Det är insidan som räknas.

Vi vet att människor påverkas av de miljöer de vistas i. Vi vet också att varumärkesbyggande arkitektur leder till bättre affärer och bättre verksamhet.

 

Med de insikterna som utgångspunkt har vi specialiserat oss på att hjälpa svenska och internationella företag, organisationer och fastighetsägare att skapa identitetsstarka, hållbara och lönsamma inomhusmiljöer.

MER erbjuder hela kedjan av kompetenser som kan behövas vid förändrings- eller utvecklingsprojekt. Utmaningarna kan ligga på det arkitektoniska planet eller ha att göra med övergång till nytt arbetssätt. Det kan också handla om inköp, implementering av koncept och att hantera logistik i samband med nyetableringar, flytt eller ombyggnationer.

Vårt tjänsteutbud omfattar analys/strategi/utveckling, projektledning, arkitektur, VR, visualisering, arbetsplatsstrategi, förändringsledning, inköp av inredning och flyttsamordning – allt under ett och samma tak. På det sättet blir beslutsvägarna snabba och informationskanalerna okomplicerade.

AFFÄRSOMRÅDEN

Kontor
Handelsplatser
Hotell & restaurang
Fastighetsutveckling
Digital arkitektur
Retail

Våra tjänster

Allt under samma tak.

Analys, strategi och utveckling

Det börjar med vad, var, när och hur.

Läs mer

Arkitektur

Arkitektur som leder till bättre affärer och bättre verksamhet.

Läs mer

Projektledning

Effektiv styrning från start till mål.

Läs mer

Förändringsledning

Många vill ha förändring. Inte alla vill förändras.

Läs mer

Inköp

Det behöver inte kosta att ligga på topp.

Läs mer

Flytt

Var sak har sin tid och sin plats.

Läs mer

Visualisering & VR

En bild säger mer än tusen ord.

Läs mer

Hållbarhet

Reparera, uppdatera och tänk om!

Läs mer

Vår process

Vi har en plan för ditt projekt.

Vid förändringsprojekt betyder struktur och planering allt för resultatet. Därför har vi en process som steg för steg stöder alla viktiga beslut under projektets gång.

Vart och ett av de fem stegen slutar i en avstämningspunkt, där vi tillsammans fattar beslut om nästa steg.

1. Förstudie

Genom att analysera utvecklingsmöjligheter och förutsättningar lägger vi i förstudien grunden för ett lyckat projekt. Vi analyserar behov, varumärke och affärsutmaningar. Vi sätter budget och formulerar en strategi för hur vi uppnår din vision.

2. Koncept

I konceptfasen omsätts förstudien till arkitektur och design. Samtidigt identifieras och förankras projekt och delprojekt.

3. Projektering

Nu blir idéerna till detaljerade handlingar. Din nya inredning upphandlas och projekteringsarbetet för både fastighetsägare och hyresgäster genomförs.

4. Genomförande

Projektet färdigställs och de nya lokalerna är redo att tas i bruk. Inredningen har levererats och monterats. Lokalerna står färdiga att tas i bruk från dag ett.

5. Framtid

Vi säkerställer att projektets vision har uppnåtts. Projektet sätter punkt med fullständig dokumentation och förslag på framtida utveckling.

MER Hållbarhet

Ansvar med omtanke.

Som arkitekter och rådgivande konsulter vid formgivning av inomhusmiljöer har vi ett ansvar. Vi utvecklar hållbara miljöer där både människor och företag ska må bra och kunna växa, med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

 

MER bedriver ett aktivt och strukturerat hållbarhetsarbete som innefattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vår ambition är att driva kunskapsutvecklingen hos oss själva, våra kunder och i branschen som helhet.

På MER vill vi påverka framtiden genom att vara engagerade både som enskilda individer och som organisation. Vårt hållbarhetsarbete vilar på vår värdegrund; engagemang, mod, utveckling, kreativitet, omtänksamhet.


Så arbetar vi

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av våra processer och omfattar både våra projekt och vår egen verksamhet. Riktningen på vårt arbete utgår ifrån Sveriges miljömål och FN:s globala mål till 2030 och vi utforskar ständigt nya sätt att bidra till en mer hållbar värld.

I våra uppdrag tar vi tidigt upp frågor om hållbarhet så att de blir en självklar och prioriterad del av projekten. Vi identifierar de utmaningar och möjligheter som finns ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom kreativa lösningar, cirkulära flöden och formgivning med återbruk skapar vi unika och hållbara miljöer.

Omtänksamhet om varandra och vår omvärld är en naturlig del i hur vi arbetar och är gentemot varandra. Vi vill inspirera till förändring och ställer krav på våra samarbetspartners och leverantörers hållbarhetsarbete. Tillsammans har vi en starkare röst och större möjlighet att påverka!