Där är där man inte är.

– Tre tips för en lyckad företagsflytt.

Ibland är det för att lokalerna har blivit för små. Ofta är det för att utveckla företagskulturen. I vissa fall är det för att byta arbetssätt. Oavsett anledning ställs de flesta företag förr eller senare inför faktum att de behöver flytta. Här är tre tips på hur du får alla fördelar av en företagsflytt samtidigt som du undviker de vanligaste fallgroparna.

 

Planering och förberedelse
En flytt handlar i grunden om människor, saker och plats. Formulera ett tydligt och mätbart mål för vad du vill uppnå med flytten. Gå även igenom vad som ska flyttas med och vad som behöver införskaffas. Parallellt med planeringen har du samtidigt ett bra tillfälle att ta fram en korrekt budget  – räkna med inköp, flytt och eventuellt produktivitetsbortfall. Tänk också på att ny inredning ofta har lång leveranstid och därför behöver beställas i god tid.

Kommunikation
Var tydlig med varför flytten genomförs och vad du vill uppnå. Passa på att adressera andra saker i verksamheten som behöver ses över och använd flytten som tillfälle för nytändning. Och tänk på att de nya lokalerna både är en del av din framtida kommunikationsplattform, arbetsgivarerbjudande och navet för din företagskultur.

Arbetsledning
Var sak har sin plats. När det är dags för flytt är det viktigt att alla är väl förberedda på vad flytten kommer att kräva av dem vid själva flyttillfället. Bra arbetsledning kan hjälpa till att minska produktionsbortfallet en flytt kan medföra och säkerställer att du så fort som möjligt har fungerande lokaler igen.

 

Även om själva flyttprojektet kommer att avslutas är utvecklingen av kontorslokaler ett ständigt pågående arbete. Utveckla en tydlig plan för hur arbetsplatsen ska utvecklas framöver och utse en person som är ansvarig för planering och uppföljning.

Vill du veta mer? Kontakta oss om du är nyfiken på hur vi stöder företag som flyttar.