Här, där och överallt.

– 5 tips för effektivt distansarbete.

För lärande organisationer är kompetens- och idéutbyte avgörande. Men hur gör man när en arbetsgrupp inte befinner sig på samma ställe? Här är fem tips på hur du samarbetar och håller ihop ett team på distans om du nyligen börjat använda digitala hjälpmedel.

Se till att alla förstår de möjligheter som kommunikationsverktyg som Skype och Teams ger, till exempel att dela skärm med varandra och ge andra deltagare i mötet möjlighet att peka och ändra i samma dokument. Planera in återkommande utbildningsmöten där ni letar upp, testar och provar på. Hjälp varandra!

Säkerställ att alla kommer till tals på de digitala mötena. Det är lätt att missa att någon försöker säga något när man inte ser dem. Se till att någon ansvara för själva mötet och att någon annan håller koll på kommentarer i chatten. Vid mer formella möten kan man ha ordningen att man begär ordet via chatten.

Gör en kort check-in runda i början på vart möte. Där säger alla några korta ord om läget såväl arbetsmässigt som allmänt. Håll koll på varandra så att ni inte missar om någon. Och checka ut i slutet av mötet.

Värna den sociala kontakten, bjud in till rena fikamöten på videolänk. Det kan bli smått kaotiskt men ändå trevligt att se varandra.

Behåll dina dagliga rutiner och försök skapa en så ergonomisk arbetsplats som möjligt. Skydda dig själv från att känna dig ensam och isolerad. Ta promenader och håll kontakten med andra.