Koll på läget

Hur funkar det att arbeta hemifrån?

Trots att många företag under flera år erbjudit sina anställda att arbeta hemifrån är det kanske först under senaste perioden som den möjligheten utnyttjats fullt ut. För många har hemarbete fungerat bättre än man kanske vågat hoppas, men för en chef eller ledningsgrupp kan det vara svårt att ta tempen på sina medarbetare när man inte träffas regelbundet.

Eftersom kunskap är nyckeln till att fatta bra beslut genomförde vi en enkät bland våra egna medarbetare för att få en bild av hur de upplevde sin nya tillvaro där hemarbete är det nya normala. Bland annat upptäckte vi att våra våra projekt löpte precis lika bra som tidigare, men att en majoritet saknade interaktionen med sina kollegor. Vi såg också att de flesta satt vid matbordet när de arbetade hemifrån och att stressnivån hade sjunkit.

Vill du veta hur dina medarbetare påverkas av att arbeta hemifrån? Kontakta oss så hjälper vi dig kostnadsfritt att ta tempen på din arbetsplats.