MER Story / Förnyelseresan

Intervju med Anna Graah-Hagelbäck om Arbetsförmedlingens nya huvudkontor.

Med över 13 000 anställda och 200 lokalkontor är Arbetsförmedlingen en av Sveriges största myndigheter. Som ett led i Arbetsförmedlingens internprojekt ”Förnyelseresan” flyttar huvudkontoret med 1 800 medarbetare från Stockholm city till nya lokaler i Solna, 20 000 kvm. Vi frågar Anna Graah-Hagelbäck, ansvarig inredningsarkitekt för det nya huvudkontoret, om projektet, arkitektur och framtidens arbetsplats.

 

Hur beskriver du Arbetsförmedlingens nya huvudkontor med fem ord?

Aktivitetsbaserat, Hållbart, Innovativt, Högkvalitativt, Tillgängligt

 

Vad var de största utmaningarna under projektet?

Att genomföra ett stort nybygge och projektering parallellt är som att lägga ett himmelshögt pussel och i uppdrag av den här storleken är det många olika kompetenser inblandade. Att få alla bitar på plats för att nå en helhet – i rätt tid, i rätt antal, på rätt plats och till rätt kostnad. Logistiken och planeringen är magisk! Komplexiteten är gigantisk och ställer stora krav på hela projektgruppen där vi jobbat i nära samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, Humlegården, Tham & Videgård och Forsen. Ömsesidigt förtroende mellan alla inblandade har varit en förutsättning för det lyckade resultatet.

Men man får inte glömma att projektet inte bara innebär en ny arbetsplats för 1 800 medarbetare utan även ett helt nytt arbetssätt. Vi har därför även jobbat mycket med förankring och med att säkerställa att de lösningar vi tagit fram inte bara är snygga utan även funktionella och hållbara över tid.

 

Hur tror du att framtidens arbetsplats kommer att se ut?

Under den senaste perioden är det många av oss som till stor del arbetat hemifrån. Det accelererar en redan pågående utveckling där många kontor ställs om till mötesplatser snarare än en plats för förvaring av egna arbetsbord. Framtidens kontor kommer att vara en plats för samarbete och utveckling och mer hållbart.

Många beläggningsmätningar (före Covid-19) visar att endast 30 % av arbetsborden nyttjas. Det betyder att stora kontorsytor står outnyttjade och tomma dagtid vilket är enormt slöseri både ekonomiskt och ekologiskt. I och med Arbetsförmedlingens projekt minskades lokalytorna vilket lett till sänkta hyreskostnader och minskad förbrukning av energi och material. Samtidigt så har undersökningar visat på ökad trivsel och att samarbete mellan organisationens avdelningar förbättrats. Ett flexibelt och välbyggt kontorshus, en välstuderad layout med planering av ytor, nytt arbetssätt, fin inredning och ljussättning samverkar till ett gott slutresultat.

 

Vad har du för tips till andra som ska utforma en inomhusmiljö?

Ta hjälp av en erfaren inredningsarkitekt långt innan ni tror att det behövs! Tänk igenom vad ni vill uppnå med förändringen och formulera detta tillsammans. Ta dig också tid att prata med andra som gjort liknande förändringar som ni står inför. Många erbjuder till exempel studiebesök. Glöm inte heller att förankra projektet bland de människor som berörs och påverkas och ta hjälp av en duktig verksamhetsutvecklare. Målet ska ju vara att projektet blir en vitamininjektion i organisationen.

 

Har du något bra lifehack?

En positiv ”allting är möjligt-inställning” har hjälpt mig många gånger! Jag lyssnar på människor, är ödmjuk men vågar samtidigt ifrågasätta vilket utvecklar projektet i rätt riktning och ger ett lyckat slutresultat.
Min övertygelse är att när alla får möjlighet att bidra med sin kompetens så når både människor och idéer sin fulla potential.

 

Vilken är din favoritpryl?

Hjärnan.

 

Vad har du för superkraft?

Professionell, prestigelös, skapar förtroende, intresserad av människor, modig, positiv och envis i kombination.