MER Story / Microsoft vinner Svenska Ljuspriset 2020.

Intervju med Nicole Morel och Jenny Loqvist som arbetat med ett av Sveriges mest uppmärksammade kontorsprojekt.

Microsofts nya kontor i Stockholm city vinner den prestigefulla titeln Svenska Ljuspriset 2020. I motiveringen beskriver juryn Microsofts kontor som ”en innovativ och stilbildande modell som banar väg för framtidens arbetsplatser” och framhåller även projektgruppens samarbete under projektet. Vi frågar Nicole Morel, ansvarig inredningsarkitekt och Jenny Loqvist, ljusdesigner på Paloma Design Studio om hur de arbetat med ett av Sveriges mest uppmärksammade kontorsprojekt.

 

Hur såg uppdraget ut?

– Briefen från Microsoft var tydlig – de ville ha en inspirerande, kulturbärande och inkluderande mötesplats där både medarbetare och kunder skulle känna sig välkomna. Utformningen skulle sätta  människan i centrum och kontoret skulle kännas lokalt förankrat. Ambitionerna med att skapa denna hub för samarbete mitt i centrala Stockholm var självklart väldigt högt ställda och vi har under hela projektet haft ett nära samarbete med Microsoft och kontinuerligt säkerställt väl förankrade beslut, säger Nicole Morel.

 

Vad innebär konceptet ”At home in Stockholm” och hur har det påverkat miljöerna? 

– Vi tog fasta på den lokala kopplingen och med konceptet At Home in Stockholm, som är inspirerat av den svenska naturen och årstidsvariationerna, har vi tagit fram en unik känsla som påminner mer om hem- och hotellmiljöer än traditionella kontor. Ljusmiljön var en central del av konceptet och vi började redan i projektets början arbeta tillsammans med Paloma för att utforma arkitektur och ljussättning som en helhet. Vi har lagt mycket fokus på att med hjälp av ljussättningen förstärka material och rumsupplevelse. Genom att utforma ljusmiljön och den fysiska miljön parallellt har vi kunnat utveckla kontoret både hållbart och kostnadseffektivt, säger Nicole.

 

Hur såg processen med belysningen ut och vad var fokus i ljussättningen?

– Vi kom som sagt in i ett tidigt skede i projektet, vilket alltid är till fördel gällande ljusgestaltningen då man har större möjlighet att påverka både fastighetsägarens och hyresgästens önskade belysning. Vi fick direkt ta del av MER;s koncept och Microsofts vision och har hela tiden haft som mål att jobba med ljuset som en konceptförstärkare som lyfter gestaltningen, materialen och orienteringen. Fokus för ljussättningen har även varit att väcka nyfikenhet kring samspelet mellan ljus, material och färg och på så vis ge kontoret en spännande men också lekfull känsla och atmosfär, säger Jenny Loqvist.

 

Vad hade projektet för tekniska utmaningar?

– Arkitekturen är flexibel och därför behöver även ljusmiljön vara det, vilket så klart kräver många avancerade tekniska lösningar. Men tekniken har inte något egenvärde utan ska underlätta och förenkla. Därför är tekniken integrerad i inredningen för att förstärka arkitekturen snarare än att ta över den, säger Nicole.

 

Är det något speciellt ni är extra stolta över?

– Kopplingen mellan ljus och välmående är stark, och för att uppnå något utöver det vanliga har vi lagt stort fokus på att skapa en varierad ljusmiljö där människa – inte teknik – står i centrum. För kontor är det unikt, och vi hoppas att vi med det här projektet kan visa vägen för en utveckling inom belysning av arbetsplatser, säger Jenny.

– Ytterligare en del i formgivningen av Microsofts nya kontor som haft stor betydelse under projektet är den virtuella plattformen The Obeon. Genom att MER / View skapat en digital version av det nya kontoret i VR har hela projektgruppen haft möjlighet att vara delaktiga i skapandeprocessen redan från dag ett. Upplägget ger inte bara ger ett effektivare projekt utan lägger även grunden för hållbara lösningar och hjälper till att visa den tydliga kopplingen mellan fysisk miljö, ljus, flexibilitet, ekonomi och hållbarhet – långt innan projektet är färdigbyggt. Tack vare Microsofts tydliga vision har vi haft möjlighet att arbeta systematiskt för att skapa en miljö där både idéer, människor och Microsoft som företag kan utvecklas, avslutar Nicole.

 

Juryns motivering i sin helhet:

Projektet har förverkligats genom en gemensam tydlig vision som bygger på samverkan och inkluderande helhetssyn. Me ingående förståelse för visuell upplevelse skapas en stimulerande ljusmiljö som erbjuder dynamisk balans mellan ljus och mörker. Här presenteras modiga lösningar som tyder på gedigen kunskap och omsorg om samspelet mellan ljus, färg och material. Med ett brinnande engagemang och självförtroende har designteamet lyckats involvera, inspirera och motivera till djärv och nytänkande ljusdesign. Resultatet har mynnat ut i en innovativ och stilbildande modell som banar väg för framtidens arbetsplatser.