Svenskarna avslöjar: Detta får oss att vilja arbeta från kontoret

Arbetsgivare som kräver fysisk närvaro på kontoren tycks möta alltmer motstånd. Men vad är det egentligen som får oss att vilja arbeta i kontorslokalerna? Svaren visar sig inte vara de väntade, när Kantar Sifo lät fråga svenska tjänstemän på uppdrag av MER Arkitekter.

När svenskarna avslöjar vad som får dem motiverade att arbeta mer från kontoret så är följande faktorer i topp: förmåner som underlättar vardagen (36%), fler rum för att kunna arbeta ifred (23%) och utökad service i fastigheten (17%). En tredjedel av de svarande arbetar redan heltid på kontoret. Det visar den nya undersökningen som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av MER Arkitekter och som har besvarats av 1058 kontorsarbetare mellan 18 och 65 år.

Just flexibilitet och service är något som MER Arkitekter fokuserar på i de allra flesta av sina kunduppdrag. När arkitektkontoret gjorde om Microsofts lokaler så inkluderade man bland annat restaurang, ljusterapirum, mobila poddar och en mängd flexibla arbetsrum.

– Dagens kontor måste vara så mycket mer än bara mötesplatser. Svaren i undersökningen är en hint till arbetsgivare att våga förändra. Vi vet att många kontor har stora ytor som ofta står tomma, och för oss är det tydligt: ytorna kan omvandlas till att bli mycket mer flexibla. Vi måste våga sluta bygga nytt, säger Niklas Larsén.

När tjänstemännen fick frågan om hur viktiga vissa faktorer skulle vara i valet av ny arbetsgivare så toppade just ”kontorets flexibilitet” tillsammans med ”kontorets tekniska förutsättningar”, med 81 procent respektive 86 procent av respondenterna som svarade att detta var viktigt. Därefter kom ”kontorets inredning” (65%) och ”kontorets servicefunktioner” (45%).

– Det handlar inte om att ha rullande stolar på arbetsplatsen, utan för att behålla och attrahera talanger är det svinviktigt att titta på vad ett flexibelt kontor betyder egentligen. Arkitektur och design kan ge de förutsättningarna som krävs, säger Niklas Larsén och fortsätter:

– Flexibilitet är vägen framåt. Drömscenariot för oss på MER Arkitekter är att fastighetsägarna tillhandahåller det som tidigare tog plats och var kostsamt, som stora konferensrum. Med hjälp av delningsekonomi kan fastighetsägarna tillhandahålla delade funktioner som restaurang, gym och gamingrum. Då kan kontoret bli mer motiverande och fastighetsägarna slipper att ständigt bygga nytt. En win-win för alla.

Topplista – vad skulle få svenskarna mer motiverade att arbeta från kontoret? (flersvarsfråga)

  1. Fler förmåner som underlättar min vardag (36%)
  2. Fler rum för att kunna arbeta ifred (23%)
  3. Utökad service i fastigheten (tex gym eller duschar) (17%)
  4. Mer inspirerande lokaler (15%)
  5. Fler gemensamma aktiviteter i lokalerna (12%)

Utdrag ur fritextsvar på frågan ”Vad skulle få dig mer motiverad att arbeta från kontoret? 

”Roligare omgivning”,
”Garanti att ’rätt’ personer är på plats samma dag som jag”
”Rätt ventilation! Så det inte blir kvalmigt och dålig luft. Inte AC som kyler så man blir stel i nacken!”,
”Om inte chefen var där”,
”Hund tillåten på kontoret”,
”Eget kontor eller åtminstone telefonbås”,
”Att alla kom in då och då”,
”Att livspusslet gick att lösa”
”Tjänstebil”.

Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av MER Arkitekter. Den bygger på 1058 intervjuer med personer mellan 18 och 65 år som arbetar på kontor och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 16 och 21 juni 2022.