Förändringsledning

Att genomföra ett förändringsprojekt innebär många utmaningar för en organisation. Detta oavsett om det handlar om en nyetablering, flytt till ett nytt kontor eller implementering av ett nytt arbetssätt.

I de fall förändringsprojektet har en direkt påverkan på verksamheten och dess medarbetare kan vi genom vår kompetens inom Förändringsledning stötta organisationer som genomgår förändringar i både besluts- och förankringsprocessen.

På MER arbetar ett team av erfarna konsulter med att hjälpa företag med just denna känsliga förändringsprocess. Vårt mål är att alla medarbetare ska förstå fördelarna med förändringen och känna styrka och glädje i sin nya arbetssituation. Genom exempelvis chefs- och medarbetarutbildningar och workshops kan vi underlätta och stötta projektet under förändringsprocessen.

Läs gärna mer om förändringsledning här! Det är MER a.p.s en sida med fokus på arbetsplatsstrategier och förändringsledning!