Flytt

MER tar hand om allt som rör omlokalisering eller nyetablering av din verksamhet. Genom att vara med tidigt i processen säkerställer vi att omställningen sker kostnadseffektivt och utan onödiga uppehåll i verksamheten.

Värdet av att ha erfaren styrning på logistiken kring en flytt ska inte underskattas. Vi ordnar så att eventuell befintlig inredning flyttas eller återvinns. Vi kontrollerar att serviceavtal ses över och förnyas. Med vår metodik har du kontroll över att verksamheten kommer igång som planerat.