Linköpings Universitet

Studenthuset

Projektbeskrivning

Linköpings universitet är med 4 000 anställda, 1 300 forskarstuderande och 32 000 studenter ett av Sveriges största lärosäten. Universitetet har fyra campusområden: Campus Valla, Campus US, Campus Norrköping och Campus Lidingö. Sedan 2017 är MER ramavtalsupphandlade för att utveckla Universitetets invändiga och publika miljöer.

MERs uppdrag är att skapa attraktiva och funktionella miljöer med studentfokus. Hållbarhet är en självklarhet och det läggs stor vikt vid att inredningen ska vara flexibel och kunna anpassas efter framtida behov. En stor del av möblerna kommer från Återbruket, universitetets egen verksamhet för återanvändning av inredning.

På Campus Valla byggdes det nya Studenthuset som invigdes höstterminen 2019. Det är ett hus med höga mål när det gäller miljö och hållbarhet, helt i linje med Linköping universitets ambition att skapa ett universitet i världsklass. Med sina sju våningar reser sig huset över campusområdet och blir en stark signaturbyggnad och universitetets tydliga entré.

Studenthuset är utformat som en publik mötesplats för studenter, forskare, anställda och allmänheten. Huset inrymmer bland annat bibliotek, läsplatser, mötesrum och utbildningsmiljöer. Gränserna mellan husets olika funktioner har minimerats vilket optimerar förutsättningarna för interaktion och stärker universitetets funktion som samlingsplats för kunskaps- och idéutbyte.

Fakta
  • Uppdrag: Skapa en hållbar och flexibel miljö för studenter, anställda och forskarstudenter
  • Tjänster: Arkitektur
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se