Stockholm Stadion

Projektbeskrivning

Med kapacitet för 32 000 gäster är Stadion en av Stockholms främsta arenor. På uppdrag av Stockholm Stad, Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen och Länsstyrelsen har MER utvecklat den klassiska arenan för att möta moderna arenakrav.

Svenska Fotbollsförbundet och Damallsvenskans arenakrav trädde i kraft fotbollssäsongen 2014. Därmed ställdes krav att läktarplatserna skulle vara ergonomiskt utformade och vara försedda med ryggstöd.

Med utgångspunkt i arkitektur, ergonomi och funktion har MER utformat en bänklösning där åskådarplatserna har förskjutits på ett sådant sätt att befintliga gradänger kan utnyttjats optimalt, samtidigt som den ursprungliga karaktären av Stadion bevaras.

Första steget efter framtaget förslag var att mäta upp arenan. Därefter fortsatte arbetet med framtagande av ritningar och sittkurveprov för att testa bänkens ergonomiska sittvinkel. Sedan tillverkades provbänkar i fullskala för testning på plats på Stadion. Efter positiv utvärdering kunde tillverkningen börja.

Spelklar 2016

Den nya bänklösningen på Stadion har accepterats av Svenska Fotbollförbundet, vilket innebär att arenan får höjd status och är godkänd som matcharena.

Fakta
  • Uppdrag: Utformning av ergonomisk och funktionell bänklösning till åskådarläktare.
  • Adress: Lidingövägen, Stockholm
Kontakt

MER /
Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se