Repair. Reuse. Repeat.

Skillnaden mellan gammalt och nytt är historia.

Ett hållbart samhälle kräver en cirkulär ekonomi, där resurser repareras, återanvänds och uppgraderas.

I Microsofts nya kontor står återbrukad och ny inredning sida vid sida. Tack vare en tydlig återbruksstrategi och medvetna produktval är Microsofts nya mötesplats en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar miljö som lägger grunden för företagets fortsatta utveckling.

Microsofts nya kontor ligger i Urban Escape i centrala Stockholm. Byggnaden är certifierad enligt LEED Platinum vilket innebär högt ställda hållbarhetskrav på alla ytskikt, byggdelar och utrustning. Även interiört är hållbarhetsmålen högt ställda. All inredning är omsorgsfullt vald för att vara flexibel, ha hög kvalitet och tidlös formgivning. Stort arbete är även lagt på akustik, ljus och tillgänglighet – allt för att skapa en miljö som fungerar över tid.

Ytterligare en del i hållbarhetsarbetet som haft stor betydelse under projektet är den virtuella plattformen The Obeon. Genom att skapa en digital version av det nya kontoret i VR har hela projektgruppen haft möjlighet att vara delaktiga i skapandeprocessen redan från dag ett. Upplägget ger inte bara ger ett effektivare projekt utan lägger även grunden för hållbara lösningar och hjälper till att visa den tydliga kopplingen mellan flexibilitet, ekonomi och hållbarhet.

Som arkitekter och rådgivande konsulter vid formgivning av inomhusmiljöer har vi ett ansvar. Vi utvecklar hållbara miljöer där både människor och företag ska må bra och kunna växa, med så liten miljöpåverkan som möjligt. På MER vill vi påverka framtiden genom att vara engagerade både som enskilda individer och som organisation. Att få arbeta i uppdrag som tar särskild hänsyn till miljö och hållbarhetsfrågor är det bästa vi vet. Då kommer vår kompetens till sin rätt och samarbetet med en engagerad kund blir kvalitativt och utvecklande. Tack vare en vision som inkluderade ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet blev resultatet en mötesplats som bär Microsofts historia, nutid och framtid.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan jobba med återbruk i projekt.
Läs mer om projektet här.