Microsoft

At home in Stockholm.

Projektbeskrivning

Efter 28 år i Akalla flyttar Microsoft Sverige till kvarteret Urban Escape i Stockholm city. I och med flytten kommer Microsoft närmare sina kunder, partners och den innovationshub som växt fram mitt i huvudstaden.

Med det nya kontoret vill man skapa en dynamisk miljö vars huvudsakliga syfte är att fungera som ett nav för samarbete och innovation. Samtidigt förstärks kopplingen till omvärlden genom att 75% av lokalerna är öppna för besökare och kunder, medan endast 25% är dedikerade till Microsofts egen personal. Kontoret i Urban Escape är det första i sitt slag inom Microsoft globalt, ett strategiskt skifte som grundar sig i ett sätt att se på arbete som något man gör snarare än något man går till. Med flexibla tekniska lösningar kan man välja lokal efter individuella behov och är inte längre låst till ett kontor. Därför är också de nya lokalerna i Urban Escape endast ca 3000 kvm till skillnad från det förra kontorets dryga 8000 kvm.

Hållbarhet och tillgänglighet har löpt som en röd tråd genom hela projektet med mål att åstadkomma en miljö som man mår bra i, som går att anpassa över tid och som välkomnar alla. Bland annat är ca en tredjedel av möbleringen återbrukad från det gamla kontoret i Akalla. Flexibla system och inredningar samt höga standarder vad gäller tillgänglighet är några andra exempel på insatser för att skapa en hållbar arbetsplats med människan i centrum.

 

Fakta
  • Tjänster: Arkitektur, Visualisering, Virtual Reality
  • Antal medarbetare: 600
  • Antal m2: ca 3000
  • Adress: Regeringsgatan 25, Stockholm
  • Fotograf: Måns Berg
Kontakt
MER /

Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se