Microsoft

At home in Stockholm.

Projektbeskrivning

Efter 28 år i Akalla flyttar Microsoft Sverige till kvarteret Urban Escape i Stockholm city. I och med flytten kommer Microsoft närmare sina kunder, partners och den innovationshub som växt fram mitt i huvudstaden.

 

Med det nya kontoret vill man skapa en dynamisk miljö vars huvudsakliga syfte är att fungera som ett nav för samarbete och innovation. Kopplingen till omvärlden förstärks genom att 75% av lokalerna öppnas upp för besökare och kunder, medan endast 25% är dedikerade till Microsofts egen personal. Kontoret i Urban Escape är det första i sitt slag inom Microsoft globalt, ett strategiskt skifte som grundar sig i ett sätt att se på arbete som något man gör snarare än något man går till. Med flexibla tekniska lösningar kan man välja lokal efter individuella behov och är inte längre låst till ett kontor. Ett naturligt steg var därför att minska kontorets yta, från dryga 8000 kvm i Akalla till endast 3000 kvm i Urban Escape, och att samtidigt omvandla kontoret till en välkomnande och inkluderande mötesplats med känslan av att kliva in hemma hos Microsoft.

 

Hållbarhet och tillgänglighet har löpt som en röd tråd genom hela projektet med mål att åstadkomma en varierad och hälsosam miljö som man mår bra i, som går att anpassa över tid och som välkomnar alla. Den genomarbetade ljussättningen med inspiration från de svenska årstiderna, som skapades i nära samarbete med ljusdesigner från Paloma Design Studio, vann Svenska Ljuspriset 2020 med nomineringen ”en innovativ och stilbildande modell som banar väg för framtidens arbetsplatser”. Stor omtanke lades också på akustiken för att skapa behagliga ljudmiljöer som kan hantera ett högre tryck i lokalerna.

 

Husets LEED Platinum-certifiering ställde höga krav på den invändiga miljön och valet av byggprodukter, och en tredjedel av den lösa inredningen är återbrukad från det gamla kontoret i Akalla. Inbyggd flexibilitet i såväl system, planlösning som inredningar gör lokalen anpassningsbar både i stunden och över tid. Allt detta sammantaget skapar en hållbar arbetsplats med människan i centrum.

 

Fakta
  • Tjänster: Arkitektur, Visualisering, Virtual Reality
  • Antal medarbetare: 600
  • Antal m2: ca 3000
  • Adress: Regeringsgatan 25, Stockholm
  • Fotograf: Måns Berg
Kontakt
MER /

Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se