Microsoft

At home in Stockholm.

Projektbeskrivning

Efter 28 år i Akalla flyttar Microsoft Sverige till Stockholm City och Urban Escape. I och med flytten kommer Microsoft närmare sina kunder, partners och den innovationshub som växt fram mitt i huvudstaden. Med det nya kontoret som nav skapas en dynamisk miljö för samarbete samtidigt som kopplingen till omvärlden förstärks.

Med konceptet At home in Stockholm har en inkluderande miljö tagit form där människan och mötet står i centrum. De skandinaviska årstiderna har inspirerat till en naturlig föränderlighet genom lokalerna där fokus är en varierad och hälsosam upplevelse både vad gäller funktion, ljussättning, färg- och materialval (kreativ partner ljusdesign: Paloma Design Studios).

Tekniken har på ett naturligt sätt integrerats i inredningen för att förstärka den snarare än att ta över den. Naturen har fått ta stor plats och gränsen mellan ute och inne har suddats ut genom de många balkonger och gröna atrier som genomsyrar lokalen. Genom hela projektet har hållbarhet och tillgänglighet löpt som en röd tråd för att åstadkomma en miljö som man mår bra i, som går att anpassa över tid och som välkomnar alla.

 

Fakta
  • Tjänster: Arkitektur, Visualisering, Virtual Reality
  • Antal medarbetare: 600
  • Antal m2: ca 3000
  • Adress: Regeringsgatan 25, Stockholm
  • Fotograf: Måns Berg
Kontakt
MER /

Söder Mälarstrand 41, 118 Stockholm
tel: 08-658 79 00
info@mer.se