MER at Work #15 – I sina bästa år (16 maj)

En arbetsplats för alla mellan 18 och 70.

När arbetsmarknaden och åttio- och nittiotalisterna äntligen anpassat sig till varandra är det dags för de som föddes vid millennieskiftet att göra entré i arbetslivet. Samtidigt förväntas vi arbeta allt längre. Hur ser vi till att hålla arbetsplatsen intressant för alla mellan 18 och 70, hur säkerställer vi kunskapsöverföring mellan generationerna och hur drar vi nytta av åldersskillnader?

Under MER at Work #15 berättar Mathias Härenstam, föreläsare och Chief Commercial Officer på rekryteringsföretaget Bravura, om hur vi skapar attraktiva arbetsplatser som tilltalar alla. Du får också möjlighet att gå på rundvandring i MERs Kontorslab och höra hur arkitektur påverkar företagsidentitet, samarbete och kreativitet.

Tid: Onsdag 16 maj, kl. 08.00-09.00 (frukost serveras från 07:30)

Anmäl mig!