Analys, strategi och utveckling

Utformningen av moderna inomhusmiljöer rör sällan bara design och teknik. Investeringen ska även ge bra och långsiktig avkastning.

Därför behövs svar på många viktiga frågor redan i projektets inledning. Vilka verksamheter ska rymmas, vilken identiteten ska den nya miljön utstråla, vilka förutsättningar har fastigheten och hur kan den framtidssäkras? Metodiskt låter vi fakta bygga upp ett stabilt projektunderlag.

Tillsammans med uppdragsgivaren analyserar vi vision, behov, definierar affärsmål och utmaningar. Av detta formulerar vi en tydlig strategi som ligger till grund för det fortsatta projektet.