Projektledning

Att genomföra omfattande projekt innebär många utmaningar. Hos MER får du en dedikerad projektledare som leder och samordnar insatserna genom hela uppdraget.

Oavsett vad du har för behov kan våra erfarna projektledare leda dig från idé till avslutat projekt. På MER är vi vana vid att jobba nära och personligt med våra kunder. Ibland teamar vi ihop oss med uppdragsgivarens egen projektledare. Andra gånger kliver vi in och tar hela ansvaret för projektets genomförande. Med hjälp av vårt stora kontaktnät kan vi lösa alla situationer som kan uppkomma i projekt.

Att göra rätt saker i rätt ordning är avgörande och ett aktivt projektledningsarbete handlar om mer än att hålla koll på tidplaner, budgetar och kalkyler. För oss handlar projektledning också om att få alla inblandade att lyfta blicken och se helheten. När alla arbetar mot en gemensam målbild är det lättare att undvika problem som försenar, fördyrar och förfular slutresultatet.

En projektledare på MER är med i den strategiska utvecklingen och ser också till att de konceptuella idéerna implementeras – till nytta både för fastigheten i sig och de verksamheter som inryms.