Hållbarhet

Vare sig ni är en organisation med väldigt högt ställda hållbarhetsmål eller känner att ni inte har så stor koll på det här med CO2-ekvivalenter och miljöcertifieringar, så hjälper vi er att utveckla hållbara miljöer där både människorna och företaget ska må bra och kunna växa, med så liten miljöpåverkan som möjligt.

MER bedriver ett aktivt och strukturerat hållbarhetsarbete och har gedigen kunskap gällande hållbar inredningsarkitektur på bred front. Vi kan hjälpa både er som fastighetsägare och hyresgäster med allt från en strategiskt hållbar lokalplanering och utveckling till formgivning och val av inredning utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. Alltid med cirkularitet i åtanke.

Som helhetsleverantör kan vi dessutom sköta all logistik kring återbruk, upcycling, flytt och ansvarsfull avveckling. Allt under samma tak.