VR

Från och med januari 2017 kan MER presentera samtliga projekt i virtual reality. Därmed är vi ett av de första arkitektkontoren i världen som utnyttjar den nya tekniken genomgående.

Virtual Reality som koncept innebär att en användare interagerar med en digital värld. Med hjälp av ett VR-headset kopplat till en dator eller mobiltelefon går det att uppleva en miljö ur alla tänkbara vinklar. Även om de grundläggande idéerna bakom VR funnits länge är det först senaste åren som utvecklingen på både hård- och mjukvarusidan kommit så pass långt att tekniken går att tillämpa praktiskt.

I början av 2017 visade vi första releasen av den virtuella plattformen Alex. Under hösten lanserar vi Alex 2.0. Hör av dig om du vill få  möjlighet att själv uppleva den senaste versionen och höra View, MERs utvecklingsorganisation som också ligger bakom projektet, berätta om hur den digitala utvecklingen kommer att förändra samhället i grunden.