arbetsplatsstrategi.se

För dig som vill veta mer om hur du kan utveckla din arbetsplats och ert arbetssätt.

MER är ett av Sveriges främsta konsultföretag med fokus på att utveckla arbetsplatser. Vår vision är ett inkluderande och öppet samhälle där alla idéer och människor når sin fulla potential. För att driva förändring vill vi sätta fokus på hur arbetsplatser kan utvecklas till att driva lönsamhet, förändring och innovation.

Nu lanserar vi arbetsplatsstrategi.se, en hemsida med fördjupad kunskap för dig som vill veta mer om hur du kan utveckla din arbetsplats och ert arbetssätt. Där kan du bland annat läsa om hur du utformar och förankrar en tydlig arbetsplatsstrategi och hur förändring kan bidra till välmående och ökad produktivitet.

Vi är glada och stolta över att vi i vårt dagliga arbete bidrar till samhällsutvecklingen genom att säkerställa effektiva arbetssätt och skapa flexibla fysiska och digitala miljöer. Hör av dig till oss om du har idéer eller tankar på hur din arbetsplats kan utvecklas. Tillsammans kan vi skapa del av den tillvaro vi själva vill vara en del av.