Besökare kommenterar alltid kontoret

Intervju med Roger Roos, kontorschef på Lindbäcks i Stockholm,  om kontoret som strategiskt verktyg.

Det nya kontoret är en viktig konkurrensfaktor. Det berättar Roger Roos, kontorschef på Lindbäcks i Stockholm, som med sitt nya kontor fått en mer flexibel, effektiv och mer inspirerande arbetsplats. Nu är Lindbäcks redo att ta nästa steg.

Berätta om Lindbäcks
– Lindbäcks Bygg är ett familjeägt entreprenörsföretag bildat 1924 i Piteå med omnejd. Efter fastighetskrisen på 90-talet föddes tanken; hur kan man konkurrera på annan ort? I samband med detta föddes tanken på volymteknik, att förädla och transportera färdiga enheter. Sedan 2000 är Lindbäcks stadigvarande på Stockholmsmarknaden med flerbostadshus.

Vad hade ni för utmaningar med den tidigare kontorslösningen?
– Vi hade en påtaglig utrymmesbrist. Det tidigare kontoret på 270 kvm låg i en äldre lokal med driftsproblematik. Lokalen var utformad som ett cellkontor vilket inte fungerade med ambitionen att ändra arbetssätt.

Vad ville ni uppnå med projektet?
– Att möjliggöra ett förändrat arbetssätt, få flexibilitet med tillresta kollegor som behöver ha en arbetsplats. Vi ville också bli en attraktiv arbetsgivare, att kunna nå unga medarbetare. Den fysiska arbetsplatsen är en viktig konkurrensfaktor.

Vad har ni märkt för förändringar sedan de nya lokalerna togs i bruk?
– Problemet med tillresta kollegor är som bortblåst. Vi har också fått ännu bättre samarbete med tätare utbyte mellan kollegor.

Hur har det nya kontoret påverkat er verksamhet?
– Vi har fått en inspirerande miljö med attraktiva ytor. Man utgår från vad man behöver göra den aktuella dagen vid val av arbetsplats.

Vad får ni för reaktioner från besökare?
– Väldigt positiv! En ny besökare kommenterar alltid kontoret. Man blir hemmablind men får en Aha-upplevelse av våra besökare.

Vad är nästa steg för Lindbäcks bygg?
– Det har blivit positiva ringar på vattnet från Stockholmskontoret till det nya kontoret på fabriken i Haraholmen, även här arbetar vi aktivitetsbaserat. Vi har en ny fabrik med ökad produktion, så vi finkalibrerar produktionen. Vi arbetar utifrån LEAN med ständiga förbättringar.