Det nya normala

Fem tips på hur du planerar inför återgången till kontoret.

Trots att många företag under flera år erbjudit sina anställda att arbeta hemifrån är det kanske först under senaste perioden som den möjligheten utnyttjats fullt ut. För många har hemarbete fungerat bättre än man kanske vågat hoppas, men de flesta ser fram emot en återgång till att kunna träffa kollegor och enklare utbyta idéer. Så hur ska en verksamhet organiseras för att minska risken för smitta i virustider? Här är fem tips på hur du kan börja planera för en återgång till kontoret på ett sätt som känns tryggt och säkert för både ledning och medarbetare.

 

Hur och vilka?
Om kontoret helt eller delvis varit stängt under en längre period kan vi troligen inte bara öppna dörrarna och hoppas att allt blir som tidigare – det är viktigt att gå varsamt fram och utgå från vad som är bäst för både verksamheten och enskilda medarbetare. Var tydliga med hur kontoret ska användas och utforma en plan för hur arbete från både kontors- och hemmiljö kan kombineras på lång sikt.

Bra frågor att tänka igenom:

  • Hur många kan vara på kontoret samtidigt?
  • Ska avdelningar komma tillbaka helt och hållet i steg eller är det bättre att blanda verksamheter ?
  • Ska olika avdelningar vara på kontoret en dag i veckan eller en vecka i taget?
  • Vilken typ av arbete kan utföras hemifrån och vad ska göras på kontoret?

Ta till vara de erfarenheter av att arbeta digitalt som gjorts under hemarbetsperioden. Undersök vad medarbetare tycker fungerar bra och utveckla kontinuerligt ert arbetssätt.

Var och när?
Kartlägg vilka platser på kontoret som används mest, hur de nyttjas och var trängsel kan uppstå, till exempel entré, hissar, kaffeautomat. Hur kan trängsel minskas på dessa ställen. Ska till exempel ankomst till kontoret spridas ut på olika tider? Uppmuntra era medarbetare att ta walk and talks istället för att ha möten inomhus.

Rent hus
Se över städningen så att det görs oftare och mer detaljerat på sådant som handtag, knappar, bokningstavlor, whiteboard, pennor, tangentbord, möss, kaffeautomat m.m.

Möblera och justera
Behöver justeringar göras i lokalen för att ni ska känna er trygga. Beroende på omständigheterna kan smittspridningen minskas genom större eller mindre ändringar i möbleringen, till exempel enkelriktning i korridorer, plexiglasskydd, ta bort några stolar i konferensrummen etc. Ofta kommer man långt genom att glesa ut möbleringen och ha tydliga förhållningsregler. Alla förändringar behöver inte kosta pengar.

Konversera mera
Se till att inte tappa kontakten med de som eventuellt fortfarande arbetar hemifrån. Planera in digitala fikamöten, fira födelsedagar och projekt som avslutas gemensamt. Fundera på om ni kan sätta upp en skärm med kamera i fikautrymmet så att de som arbetar hemifrån kan vara med på distans.

 

Kontakta oss om du vill ha hjälp att planera återgång till ditt kontor.